Cercador RAI (Registre Ambiental d'Instal·lacions)

La Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, en el seu art. 7, estableix la inscripció, gestió i manteniment del Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.
  • Secció 1a Autoritzacions ambientals integrades de l'annex I de la Llei 6/2014 de 25 de juliol, de la Generalitat
  • Secció 2a Autoritzacions ambientals integrades de l'annex II de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat (transitòriament)
  • Secció 3a Llicències Ambientals

AJUDA:

El cercador RICV permet visualitzar les dades ambientals continguts en les autoritzacions ambientals integrades i llicències ambientals concedides:
  1. Nom de la instal·lació
  2. Autoritzacions ambientals integrades
  3. Tipus d'annex I i / o II
  4. Província, municipi i / o epígraf
Versió: 01.03.13 Data: 18/05/2021